del 1 fins al 5 de 3114

DADES DEL OBSERVADOR

DADES DE L’OBSERVACIÓ

FOTO

 

Nom i llinatges: Barbara Salva
Data: 2021-12-01
Lloc de la troballa: Salinas de Fornells
Nom comú: Corriol menut/Correlimos menudo
Nom científic: Calidris minuta
Comentaris:
Nom i llinatges: Adrià Verger
Data: 2021-10-01
Lloc de la troballa: Son Sanxo
Nom comú: Falconet
Nom científic: Falco subbuteo
Comentaris: 1 ex. posat a un pal elèctric és expulsat per un xòric (F. tinnunculus). L'exemplar fuig i desapareix cap al canaló de Son Xenxo. Al cap d'uns 5 minuts reapareix en direcció contrària i se'n va cap al Nord seguint un poc la Carretera de Cala en Porter. Aleshores, apareix un 2n exemplar i va darrera el primer, s'ajunten i desapareixen els dos al cap d'uns minuts darrera uns pins de Binialmaia (Alaior). 50 minuts després de l'observació, a 4 quilòmetres, a la cruïlla de Cotaina-Alcaidús-Talatí de Dalt-Sant Climent passa volant a baixa altura un exemplar, que venia en sentit contrari de Son Sanxo i que probablement fos un dels dos exemplars.
Nom i llinatges: Joan Cortés Olea
Data: 2021-09-19
Lloc de la troballa: Punta Nati
Nom comú: Fuell de collar
Nom científic: Eudromias morinellus
Comentaris: Un grup d'aprox. 20 exemplars molt a prop del far.
Nom i llinatges: Joan Cortés Olea
Data: 2021-09-19
Lloc de la troballa: Punta Nati
Nom comú: Terrerola comuna
Nom científic: Calandrella brachydactyla
Comentaris: 3-4 exemplars.
Nom i llinatges: Joan Cortés Olea
Data: 2021-09-15
Lloc de la troballa: Punta Nati
Nom comú: Fuell de collar
Nom científic: Charadrius morinellus
Comentaris: Estol de 25 exemplars al voltants de Punta Nati

 

del 1 fins al 5 de 3114