del 1 fins al 5 de 2976

DADES DEL OBSERVADOR

DADES DE L’OBSERVACIÓ

FOTO

 

Nom i llinatges: Adrià Verger Teixidor
Data: 2019-07-16
Lloc de la troballa: Illot de na Carabó
Nom comú: Garsa de mar
Nom científic: Heamatopus ostralegus
Comentaris: 2 exemplars.
Nom i llinatges: Adrià Verger Teixidor
Data: 2019-07-16
Lloc de la troballa: Illot de na Carabó, Es Mercadal
Nom comú: Garsa de mar
Nom científic: Heamatopus ostralegus
Comentaris: 2 exemplars.
Nom i llinatges: Santi catchot
Data: 2019-05-24
Lloc de la troballa: Vergers de sant Joan, Mao
Nom comú: Falconet
Nom científic: Falco subbuteo
Comentaris: 1 ex
Nom i llinatges: Emili Garriga Marí
Data: 2019-04-28
Lloc de la troballa: salines Addaia
Nom comú: Corriol menut
Nom científic: Calidris minuta
Comentaris: 1 sol ejemplar
Nom i llinatges: Emili Garriga Marí
Data: 2019-04-28
Lloc de la troballa: Mongofra
Nom comú: Àneda blanca
Nom científic: Tadorna tadorna
Comentaris: primera parella amb 9 pollets * també vist polls de coll blau * moltes cames de joc disperses a totes ses salines

 

del 1 fins al 5 de 2976