del 1 fins al 5 de 33

DADES DEL RECUPERADOR

DADES DE L’ANELLA

FOTO

 

Nom i llinatges: DavidThere
Data: 0000-00-00
Lloc de la troballa: DavidThere
Localitat:
Dades de l’anella: DavidThere
Nom comú de l’ocell: DavidThere
Estat de l’ocell: Trobada ferida o esgotada, no pot volar
Comentaris:
Nom i llinatges: linaNap
Data: 0000-00-00
Lloc de la troballa: fczNap
Localitat:
Dades de l’anella: BryonNap
Nom comú de l’ocell: slavuhaNap
Estat de l’ocell: Caçada per un ca
Comentaris:
Nom i llinatges:
Data: 0000-00-00
Lloc de la troballa:
Localitat:
Dades de l’anella:
Nom comú de l’ocell:
Estat de l’ocell:
Comentaris:
Nom i llinatges: Wilsontef
Data: 0000-00-00
Lloc de la troballa: Wilsontef
Localitat:
Dades de l’anella: Wilsontef
Nom comú de l’ocell: Wilsontef
Estat de l’ocell: Trobada ferida o esgotada, no pot volar
Comentaris:
Nom i llinatges:
Data: 0000-00-00
Lloc de la troballa:
Localitat:
Dades de l’anella:
Nom comú de l’ocell:
Estat de l’ocell:
Comentaris:

 

del 1 fins al 5 de 33