• Aquesta Guia interactiva dels ocells de Menorca presenta una selecció de les 151 espècies d’aus nidificants, hivernants i migrants més comunes a l’illa.

  Cada espècie està presentades en forma de fitxa i es facilita la seva busqueda clasificant els noms, tant populars com científics, en ordre alfabètic.

  Aquestes fitxes inclouen l’espècie il·lustrada juntament amb un text on s’indiquen els trets bàsics i més distintius, tant morfològics com de conducta, per a la seva identificació al camp, així com els hàbitats que preferentment ocupen i la seva distribució geogràfica a nivell mundial. En un mapa més detallat del Paleàrtic occidental, que inclou Europa, el nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà, es diferencia la presència de les espècies com a reproductors, sedentàris, hivernants o migrants.

  Per completar la informació bàsica per a coneixer els ocells de Menorca s’inclou el cant o reclam de les 100 espècies més comunes en un format d’àudio per a poder-lo escoltar des de casa.

  A la pàgina d’inici d’aquesta web podrem trobar l’Ocell de la setmana, on es destacarà setmanalment un ocell segons la presència de les espècies i el moment de l’any que ens trobem.

  • - Aguilar, J.S. Atlas de aves marinas de las Baleares. Conselleria d’Agricultura i Pesca, Govern Balear, 1991.
  • - Andino, H; Badosa, E; Clarabuch, O. & Llebaria, C (eds). Atles dels ocells nidificants del Maresme, 2005.
  • - Beaman, M. & Madge, S. Guia de identificación de aves de Europa, norte de Àfrica y Pròximo Oriente. Editorial Omega, 1998.
  • - Catchot, S. Primer registre de nidificació de mussol reial Asio otus a l’illa de Menorca. Anuari Ornitològic de les Balears, vol 12: 109-110. Palma de Mallorca, 1997.
  • - Castany, J.& Lòpez, G. El carricerín real en España. I Censo Nacional (2005). SEO/BirdLife, 2005.
  • - Clavell, J. Catàleg dels Ocells dels Països Catalans. Lynx Edicions, 2002.
  • - De Pablo, F. & Capó, J. Primeros datos de cría del alcotán Falco subbuteo en Menorca. Anuari Ornitològic de les Balears, vol 18: 71-72. Palma de Mallorca, 2003.
  • - Escandell, R.& Catchot, S. Els ocells de Menorca. GOB Menorca, 1994.
  • - Escandell, T. Atles dels ocells nidificants de Menorca. GOB Menorca 1997.
  • - Estrada, J; Pedrocchi, V; Brotons, L. & Herrando, S. (eds.) Atles del ocells nidificants de Catalunya 1999-2002. Institut Català d’Onitologia (ICO)/Lynx Edicions, Barcelona, 2004.
  • - Jonsson, L. Ocells d’Europa amb el nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà. Edicions Omega, 1994
  • - Juglar, F. & Masó, A. Aves de la península Ibérica. GeoPlaneta, 1999.
  • - Julià, L. Sis anys del Seguiment d’Ocells Comuns de Menorca, SOCME. Període 2003-2008. Societat Ornitològica de Menorca (SOM). Maó, 2009.
  • - Madroño, A.; Gonzalez, C. & Atienza, J.C. (eds.). Libro rojo de las aves de España. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife, 2005.
  • - Mullarney, K; Svensson, L.; Zetterstrom, D. & Grant, P. Bird Guide. Harper Collins Publishers, 1999.
  • - Muntaner, J. La gaviota de Audouin Larus audoinii: Vision general de la especie y situación en las islas Baleares hasta 2003. Document tècnics de conservació, 2a època, núm. 10. Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, 2004.
  • - Muntaner, J.; Congost, J. Avifauna de Menorca. Treballs del Museu de Zoologia. Núm. 1 Segona edició. Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 1984
  • - Paul R.; David S.; Darryl W. & Stuart, L . Guia del observador de aves. Edicions Omega, 1997.
  • - Ramos, E. Els aucells de Menorca. Editorial Moll, 1994.
  • - Rodriguez, A; McMinn, M.& Mayol, J. La pardela balear y identificación de las pardelas de las costas ibéricas. Dirección Gerneral de la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente. 2005.
  • - Ruiz, A. & Martí, R. (eds.). La Pardela Balear. SEO/BirdLife-Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, 2004.
  • - Shirihai, H.; Gargallo & Helbig, A.J. Sylvia Wablers, Identification, taxonomy and phylogenyof the genus Sylvia, Princeton University Press, 2001.
  • - Triay, R. Situació de l’àguila peixetera Pandion Haliaetus a l’illa de Menorca. Anuari ornitològic de les Balears. GOB Mallorca, 2002.
  • - www.imedea.uib.es/natural/goi/seabirds
 • Concepte, textes i coordinació: Lluc Julià
  Revisió científica: Oscar García
  Dibuixos: Toni Lobet
  Mapes: Lars Svensson
  Sons: Eloisa Matheu
  Correcció ortogràfica: Isma Pelegrí

  © del text: Lluc Julià, Societat Ornitològica de Menorca (SOM).
  © dels dibuixos: Toni Llobet.
  © dels mapes: Lars Svensson 2007. Basats amb els mapes de la Guía de Aves, Svensson, Grant, Mullarney & Zetterström 1999, Omega, Barcelona, amb revisions.
  © dels sons: Alosa, Sonidos de la naturaleza.
  Citació recomenada: Julià, L. 2009. Guia interactiva dels ocells de Menorca. Societat Ornitològica de Menorca, SOM.

CERCA PER NOM COMU

    

CERCA PER NOM CIENTIFIC