Corb marí

Phalacrocorax aristotelis

Cat:Corb marí emplomallat. Cast.:Cormorán Moñudo. Eusk.:Ubarroi mottodun.Gal.:Corvo mariño cristado . Port.:Corvo-marinho-de-crista. Ing.:European Shag. Fr.:Cormoran huppé .Al.:Krähenscharbe.It.:Marangone col ciuffo

De la mateixa família i característiques que el corb marí gros, però més petit, esbelt i de plomatge negre amb una tonalitat verdosa. La seva distribució mundial es limita a les costes del Paleàrtic occidental. A diferència del corb marí gros, és d’hàbits estrictament marins i a l’època reproductora presenta una petita cresta al cap. Tot i que es poden trobar nius aïllats, és de caràcter colonial i nidifica a diferents alçades dels penyals marins i a illots, normalment a cavitats rocalloses i, més rarament, entre la vegetació. Els joves tenen el coll i el pit blancs. Tot i realitzar moviments entre illes i a la península després de la cria, a Menorca és bàsicament sedentari i el podem veure fàcilment a tot el litoral de l’illa, pescant a cales més o menys tranquil·les, preferentment amb presència de praderies de Posidonia, o volant sempre arran d’aigua, amb un aleteig ràpid i el coll ben estirat. La població menorquina s’estima en unes 240 parelles reproductores i sembla estar estabilitzada ja que es manté constant des dels primers censos duts a terme l’any 1990.. Estatus: Sedentari abundant.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC