Coa-roja de barraca

Phoenicurus ochruros

Cat:Cotxa fumada. Cast.:Colirrojo tizón. Eusk.:Buztangorri ilun.Gal.:Rabirrubio común . Port.:Rabirruivo-preto. Ing.:Black Redstart. Fr.:Rougequeue noir .Al.:Hausrotschwanz.It.:Codirosso spazzacamino

De la mida d’un ropit, el mascle és gris fosc, amb la gorja i el pit negres i un panell blanc a les ales. Com el seu nom indica, presenta la coa de color vermellós, patent només en vol o quan la sacseja, conducta molt característica de l’espècie. La femella és d’uns colors més apagats i homogenis. Es distribueix àmpliament per gairebé tot el Paleàrtic, essent sedentàries les poblacions del sud-oest d’Europa. Les poblacions nord-orientals de la seva àrea de distribució són estivals i hivernen més al sud, fins al nord d’Àfrica. Ocupa regions muntanyoses i rocams on aprofita sortints i cavitats per fer el niu. També utilitza edificacions humanes. A Menorca la podem veure només a l’hivern, especialment a horts i espais oberts a prop de bouers, estables, cotxeries o runes on pugui entrar a dormir durant la nit.. Estatus: Hivernant i migrant moderat.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC