Ull de bou comú

Phylloscopus collybita

Cat:Mosquiter comú. Cast.:Mosquitero común. Eusk.:Txio arrunt.Gal.:Picafollas común . Port.:Felosa-comum. Ing.:Common Chiffchaff. Fr.:Pouillot véloce .Al.:Zilpzalp.It.:Lui piccolo

Aquest ocell diminut de coloració verd oliva té les potes fosques i el bec relativament curt i fi. A l’època reproductora es distribueix per gairebé tot el Paleàrtic occidental, essent majoritàriament sedentari a la zona sud-occidental del continent i exclusivament estivals les poblacions més orientals i septentrionals. Hiverna bàsicament a la conca mediterrània i al nord d’Àfrica. És molt actiu, principalment arbòricola, i es desplaça nerviosament per la part alta i externa d’arbres i arbusts fent vols curts, inclús cernint-se, per a capturar mosquits i d’altres insectes. A Menorca el podem trobar, durant els passos migratoris i com a hivernant (principalment des de l’octubre fins a l’abril), distribuït de manera abundant per tot el territori on hi hagi vegetació suficient, especialment a zones humides, on troba gran quantitat de mosquits. També és fàcil observar-lo a hortals i jardins.. Estatus: Hivernant i migrant.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC