Baldritja balear

Puffinus mauretanicus

Cat:Baldriga Balear. Cast.:Pardela Balear. Eusk.:Gabai Mediterranearra.Gal.:Pardela Balear . Port.:Pardela do Mediterrâneo. Ing.:Balearic Shearwater. Fr.:Puffiin des Baléares .Al.:Balearensturmtaucher.It.:Berta minore delle Baleari

Més petita, compacta i d’ales més curtes que la baldritja grossa, té un vol nerviós amb aletejos ràpids i poc profuns, seguit de planejos arran d’aigua. Forma basses a prop de la costa, sovint juntament amb la baldritja grossa. Les variacions geogràfiques d’aquesta au pelàgica fan que la determinació de la baldritja balear Puffinus maretanicus com a espècie diferenciada de la baldritja petita Puffinus yelkouan encara no estigui del tot definida en el cas de Menorca. La baldritja balear és una espècie endèmica de l’arxipèlag amb una població estimada de 2.000 parelles i està catalogada en perill crític d’extinció. Les seves principals amenaces són la depredació per part de moixos i rates, la pèrdua i degradació del seu hàbitat de cria i la mortalitat en arts de pesca. La colònia més important, i potser l’única de Menorca, es troba a la mola de Maó. Un bon lloc per observar-la és des del cap de Favàritx durant l’època reproductora.. Estatus: Estival escàs.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC