Rascló

Rallus aquaticus

Cat:Rascló. Cast.:Rascón. Eusk.:Uroilanda handi.Gal.:Galiñola bicuda . Port.:Franga-d?aigua. Ing.:Water Rail. Fr.:Râle d?eau .Al.:Wasserralle.It.:Porciglione

És una au aquàtica, petita i amagadissa. Bàsicament sendentària al sud i oest d’Europa, la seva distribució estival i d’hivernada és molt més àmplia. Té el bec llarg i vermellós, dors marró, potes llargues, cara i pit grisos, flancs barrats de blanc i negre i la part de sota de la coa vistosament blanca. És una espècie típica de zones humides d’aigua dolça amb una bona cobertura vegetal que li permet d’amagar-se, alimentar-se i fer-hi el niu. Això fa que no sempre sigui fàcil de veure, tot i que el seus potents reclams ens facilitin detectar-ne la presència. S?Albufera des Grau, Son Saura del nord o Son Bou són les zones humides de Menorca on se?l pot trobar.. Estatus: Sedentari escàs.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC