Vitrac foraster

Saxicola rubetra

Cat:Bitxac rogenc. Cast.:Tarabilla norteña. Eusk.:Pitxartxar nabar.Gal.:Chasco norteño . Port.:Cartaxo-de-sobrancelhas-brancas. Ing.:Whinchat. Fr.:Traquet tarier .Al.:Brauenkehlchen.It.:Stiaccino

D?estructura i plomatge molt semblant al vitrac, el diferenciarem per la seva cella blanca, la gorja ataronjada i la coa més curta. La seva àrea de distribució durant el període reproductor abarca gairebé tot el centre i nord del Paleàrtic occidental, criant a zones muntanes amb presència de prats i matollars. És un ocell migrant transsaharià que hiverna a les sabanes de l’Àfrica tropical, tot i que també ho ha fet de manera localitzada a punts del nord d’Àfrica. Tot i ser una espècie fàcil d’observar posat a punts elevats dels marges i arbusts que donen forma al paisatge en mosaic a zones obertes i agrícoles de l’illa, a Menorca només el podem veure durant els passos migratoris, especialment el de primavera.. Estatus: Migrant moderat.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC