Reietó

Regulus regulus

Cat:Reietó. Cast.:Reyezuelo sencillo. Eusk.:Mendi-erregetxo.Gal.:Esttreliña norteña . Port.:Estrelinha-de-poupa. Ing.:Goldcrets. Fr.:Roitelet huppé .Al.:Wintergoldhähnchen.It.:Regolo

L?absència de la cella de color blanc permet diferenciar-lo del reietó cellablanca. El disseny de les ales contrasta amb la resta del cos, de tons verdosos força homogenis. També mostra, dalt del cap, una franja taronja en els mascles i groga en les femelles. Diminut, hiperactiu i rodanxó, es mou constantment entre les branques altes dels arbres, dificultant-ne l’observació, tot i que a vegades es mostra molt confiat. Espècie forestal, cria entre 1.600 i 2.000 metres d’altitud, a boscos mixtos o de coníferes, preferentment pins. De distribució paleàrtica àmplia, s’estén bàsicament des de les illes Britàniques i la península Ibèrica fins a Àsia central, essent exclusivament estivals les poblacions més septentrionals. A Menorca és un hivernant regular de les zones forestals de l’illa, amb irrupcions ocasionals depenent de la duresa de l’hivern.. Estatus: Hivernant i migrant moderat.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC