Vitrac

Saxicola torquatus

Cat:Bitxac comú. Cast.:Tarabilla común. Eusk.:Pitxartxar burubeltz.Gal.:Chasco común . Port.:Cartaxo-de-cabeça-preta. Ing.:Common Stonechat. Fr.:Traquet pâtre .Al.:Schwarzkehlchen.It.:Saltimpalo

Ocell petit, amb el cap proporcionalment gros, el mascle té el plomatge molt contrastat, especialment a l’època de festeig, amb el dors i el cap negrós, el pit taronja i una franja blanca a banda i banda del coll, inexistent en la femella. Aquesta té el plomatge més homogeni i molt menys contrastat. La raça de les nostres latituds es distribueix a l’oest, centre i sud d’Europa i el Magrib, essent residents les poblacions més occidentals. Les poblacions més orientals hivernen al nord d’Àfrica i a Aràbia. A Menorca és molt comú i sedentari, situació a la qual afavoreix el paisatge en mosaic format per ambients oberts i agrícoles amb arbustos disseminats que necessita per poder fer-hi el niu. Es sol posar dalt les branques més visibles de mates i ullastres. Refusa les masses forestals denses.. Estatus: Sedentari abundant, hivernant i migrant escàs.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC