Cega

Scolopax rusticola

Cat:Becada. Cast.:Chocha perdiz. Eusk.:Oilagor.Gal.:Arcea . Port.:Galinhola. Ing.:Eurasian Woodcock. Fr.:Bécasse des bois .Al.:Waldschnepfe.It.:Beccaccia

Limícola de plomatge i estructura semblant a la becassina és, però, molt més gran, robusta i de costums totalment diferents. Es distribueix per tot el Paleàrtic, des d’Europa fins al Japó, habitant a una gran varietat de formacions boscoses. S?alimenta d’insectes i cucs que troba sondejant el fang o sota la fullaraca. A l’hivern, la major part de les poblacions emigren cap al sud i és aleshores quan la podem veure a Menorca, ocupant discretament els alzinars de l’illa. Pels seus costums crepusculars i el seu plomatge críptic es fa difícil de veure a no ser que l’alcem, escapant-se en ziga-zaga entre els arbres per deixar-se caure fora del nostre camp visual. La seva condició d’espècie cinegètica és un factor a tenir en compte de cara a la seva conservació, especialment a les seves zones de cria.. Estatus: Hivernant i migrant abundant.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC