Tórtora turca

Streptopelia decaocto

Cat:Tórtora turca. Cast.:Tórtola turca. Eusk.:Usapal turkiar.Gal.:Rula turca . Port.:Rola-turca. Ing.:Eurasian Collared Dove. Fr.:Tourterelle Turque .Al.:Türkentaube.It.:Tortora dal collare orientale

És més gran que la tórtora comuna, d’un to ant pàl·lid bastant homogeni i amb una franja negra al coll. Originària del continent asiàtic, durant el segle xx va realitzar una forta expansió i avui dia es troba a gairebé tota Europa, el nord d’Àfrica i fins i tot Amèrica del Nord. A Menorca, va arribar-hi als anys 90. A tota la seva àrea de distribució, la tórtora turca és una espècie de caràcter sedentari, que viu associada a ambients humanitzats on hi hagi arbres escampats, evitant les masses forestals denses. A Menorca se la pot trobar tot l’any, principalment a parcs i jardins de poblacions grans i petites, urbanitzacions, cases de camp, polígons industrials, magatzems agrícoles, etc.. Estatus: Sedentari abundant.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC