Estornell negre

Sturnus unicolor

Cat:Estornell negre. Cast.:Estornino negro. Eusk.:Araba-zozo beltz.Gal.:Estorniño negro . Port.:Estorninho-preto. Ing.:Spotless Starling. Fr.:Étourneau unicolore .Al.:Einfarbstar.It.:Storno nero

Espècie molt similar a l’estornell vulgar, és difícil diferenciar-los. L?estornell negre, a l’estiu, és de color més uniforme sense els tons verds de l’estornell vulgar i amb més tons porpres. És de distribució molt reduïda, ocupant de manera sedentària el centre i el sud de la península Ibèrica, les grans illes del Mediterrani occidental i el nord del Magrib. Aquesta espècie és de comportament similar al de l’estornell vulgar tot i que no acostuma a formar grups tan nombrosos. Cria als teulats dels nuclis urbans, polígons industrials o cases disseminades. A Menorca, des de fa pocs anys, s’han detectat petits nuclis estivals a Ciutadella, resultat, segurament, del procés d’expansió que està experimentant l’espècie des de mitjans del segle xx. En mesclar-se amb l’estornell vulgar i degut a la forta semblança de les dues espècies a l’hivern, es desconeix si l’estornell negre també passa l’hivern a l’illa o és exclusivament estival.. Estatus: Estival escàs.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC