Busqueret de garriga

Sylvia cantillans

Cat:Tallarol de garriga. Cast.:Curruca carrasqueña. Eusk.:Txinbo papargorritza.Gal.:Papuxa carrasqueira . Port.:Toutinegra-carrasqueira. Ing.:Subalpine Warbler. Fr.:Fauvette passerinette .Al.:Weissbartgrasmücke.It.:Sterpazzolina

És un busqueret petit, de mida similar al busqueret trencamates. Durant la temporada de cria, el mascle té les parts posteriors de color grisós, la gola, el pit i els flancs de color teula, de tons i intensitat variable segons les poblacions. Presenta una marcada bigotera blanca i un anell orbital vermell, com el busqueret de capnegre. La femella és de tons molt més discrets. La seva àrea de cria es restringeix a la península Ibèrica i la conca mediterrània, on escull ambients secs i càlids, com ara màquies amb arbres dispersos. Hiverna al marge sud del Sàhara. Tot i que excepcionalment se n?han observat indicis de cria a Menorca, el podem observar bàsicament en migració, de manera regular però moderada, evitant sempre els ambients més humits de l’illa.. Estatus: Migrant moderat i estival rar.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC