Busqueret d´abatzer

Sylvia communis

Cat:Tallareta vulgar. Cast.:Curruca zarcera. Eusk.:Sasi-txinbo.Gal.:Papuxa común . Port.:Papa-amoras. Ing.:Common Whitethroat. Fr.:Fauvette grisette .Al.:Dorngrasmücke.It.:Sterpazzola

És com un busqueret trencamates, però més gran i robust. Al plomatge del mascle, en època de cria, hi destaquen les vores vermelloses de les plomes de vol, el cap gris i la gola blanca, que contrasta amb el pit de color salmó. La femella és de tons grisosos brunencs més discrets, semblant al mascle fora de l´època nupcial. Típic d´ambients arbustius oberts i bardisses de les zones perifèriques dels boscos, on instal·la el seu niu. És una espècie migradora de llarga distància que, com a nidificant, ocupa la regió paleàrtica fins a l´Àsia central, mentre que hiverna a l´Àfrica subsahariana. A Menorca s’observa regularment durant els passos migratoris i la podem trobar a qualsevol indret de l´illa, sobretot a zones de mosaic agrícola amb taques d´ullastrar o zones de vegetació arbustiva vora els camins.. Estatus: Migrant abundant.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC