Busqueret trencamates

Sylvia conspicillata

Cat:Tallarol trencamates. Cast.:Curruca tomillera. Eusk.:Ezkai-txinbo.Gal.:Papuxa tomiñeira . Port.:Toutinegra-tomilheira. Ing.:Spectacled Warbler. Fr.:Fauvette à lunettes .Al.:Brillergrasmücke.It.:Sterpazzola di Sardegna

Aquest busqueret petit presenta el cap gris, la gorja blanca, el pit de color ant rosat i el dors castany. El plomatge de la femella és molt més apagat. Es mou nerviosament entre la vegetació baixa i es desplaça entre els matollars amb vols curts i dèbils. Es distribueix als dos extrems de la conca mediterrània, essent estival a la península Ibèrica, Itàlia i les illes del Mediterrani occidental, i sedentària al nord del Magrib, illes de l’Atlàntic oriental, Israel i Xipre. Hiverna majoritàriament al Magrib i al Sàhara. Ocupa terrenys secs i àrids, amb vegetació baixa i dispersa. A Menorca és un ocell estival escàs i molt localitzat al cap de Cavalleria tot i que també se n?han trobat algunes parelles reproductores a La Vall.. Estatus: Estival i migrant escàs.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC