Àneda blanca

Tadorna tadorna

Cat:Ànec blanc. Cast.:Tarro blanco. Eusk.:Paita arrunt.Gal.:Pato branco . Port.:Pato-branco. Ing.:Shelduck. Fr.:Tadorne de Belon .Al.:Brandente.It.:Volpoca

Ànec inconfusible, presenta un disseny del plomatge molt distintiu, blanc, amb el coll i el cap negre i una banda pectoral castanya. Té el bec vermell viu i el mascle presenta una protuberància a la seva part superior. Es distribueix com a nidificant de manera discontínua des de les illes Britàniques fins a Àsia central, i hiverna a latituds més meridionals, des del nord d’Àfrica fins al sud de la Xina. Les poblacions occidentals, per nidificar, prefereixen les costes somes sorrenques o fangoses i vores de llacunes o aiguamolls salins o salabrosos. És un visitant migrant i hivernal escàs a Menorca, essent les salines d’Addaia i Fornells els millors emplaçaments per observar-lo. Tot i criar de manera regular i localitzada a la resta de l’arxipèlag, a Menorca només se n?ha detectat una parella reproductora l’any 2007 a s’Albufera des Grau.. Estatus: Hivernant i migrant escàs.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC