Salvatget

Troglodytes troglodytes

Cat:Cargolet. Cast.:Chochín. Eusk.:Txepetx.Gal.:Carriza común . Port.:Carriça. Ing.:Northern Wren. Fr.:Troglodyte .Al.:.It.:Scricciolo

El salvatget és un ocell minúscul i arrodonit, de plomatge homogèniament marró, amb el pit més clar i un lleuger barrat fosc a les ales i la coa. Té el bec fi i la coa curta, que sovint alça i que li dóna un aspecte molt distintiu. És una espècie distribuïda àmpliament a les zones temperades d’Euràsia, nord d’Àfrica i Amèrica del Nord. La major part de les poblacions europees són sedentàries, mentre que les més nòrdiques hivernen a latituds més meridionals. Ocupa una gran varietat d’ambients amb abundant vegetació arbustiva, preferentment sotabosc de boscos de planifolis, pinedes humides o boscos de ribera. Tot i nidificar a Mallorca i Eivissa, a Menorca només el podem observar durant els passos migratoris i com a hivernant.. Estatus: Hivernant i migrant escàs.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC