Tord negre

Turdus merula

Cat:Merla. Cast.:Mirlo común. Eusk.:Zozo.Gal.:Merlo común . Port.:Merlo-preto. Ing.:Common Blackbird. Fr.:Merle noir .Al.:Amsel.It.:Merlo nero

Poc més gran que un tord, el mascle és tot de color negre, amb el bec i l’anell ocular groc intens. La femella és de plomatge més marronós, amb la gorja i el pit una mica més pàl·lid, molt semblant al de la mèrlera blava però de costums i hàbitats completament diferents. Ocupa tot tipus de zones arbrades, preferentment amb abundant sotabosc i terres agrícoles amb zones arbustives disperses, hortals, parcs i jardins urbans. La seva distribució es concentra majoritàriament a tot el continent europeu i el Magrib, essent sedentàries les poblacions meridionals i només estivals les més septentrionals, les quals es desplacen cap al sud a l’hivern. A Menorca és un ocell sedentari i abundant que podem observar, als hàbitats adequats, repartit per tot el territori insular.. Estatus: Sedentari, migrant i hivernat moderat.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC