Titeta d'estiu

Anthus campestris

Cat:Trobat. Cast.:Bisbita campestre. Eusk.:Landa-txirta.Gal.:Pica campestre . Port.:Pitinha-dos-campos. Ing.:Tawny Pipit. Fr.:Pipit rousseline .Al.:Brachpieper.It.:Calandro

Aquesta titeta, de colors sorrencs, amb el dors poc llistat i gairebé sense pigallat al pit, presenta un plomatge molt críptic. Les potes i la coa són llargues i la cella, de color crema, ben marcada. La seva àrea de cria abarca les latituds més temperades del Paleàrtic i hiverna a l’Àfrica subsahariana, Aràbia i l’Índia. A Menorca, la podem trobar durant els passos migratoris i durant el període reproductor a tot el territori insular. Nidifica principalment a zones obertes amb vegetació baixa i dispersa, tant del litoral com als conreus de l’interior, evitant sempre les zones forestals. La detectarem fàcilment a la primavera, durant el festeig, pel seu cant que realitza al vol o des d’un posador elevat i ben vistòs.. Estatus: Estival i migrant moderat..
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC