Titeta sorda

Anthus pratensis

Cat:Titella. Cast.:Bisbita común. Eusk.:Negu-txirla.Gal.:Pica dos prados . Port.:Petinha-dos-prados. Ing.:Meadow Pipit. Fr.:Pipit farlouse .Al.:Wiesenpieper.It.:Pispola

Titeta més petita que la titeta d’estiu, té les potes i la coa més curta, amb el dors molt barrat i el pit marcadamant pigallat. Presenta una cella pràcticament inexistent, una bigotera de color ant força marcada i la ungla posterior llarga. Cria a una gamma molt àmplia d’hàbitats oberts com ara herbassars, prats alpins o erms del centre i nord d’Europa. Hiverna a l’Europa occidental i a tota la conca mediterrània, essent sedentari a la part més occidental del centre del continent. A Menorca l’observarem a l’hivern de manera abundant a les zones de baixa vegetació i a les tanques llaurades, normalment en grans esbarts.. Estatus: Hivernant i migrant abundant.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC