Titeta d'arbre

Anthus trivialis

Cat:Piula dels arbres. Cast.:Bisbita arbóreo. Eusk.:Uda-txirta.Gal.:Pica das árbores . Port.:Petinha-das-árvores. Ing.:Tree Pipit. Fr.:Pipit das arbres .Al.:Baumpiper.It.:Pispolone

És molt semblant a la titeta sorda, lleugerament més robusta i amb el bec més gruixut. Té el pigallat de les plomes del pit ample i ben contrastat i, el dels flancs, fi i poc aparent, mentre que el ventre és blanquinós. Presenta la gola d’un color ocre càlid amb la bigotera ven marcada. El seu reclam agut i característic delata normalment la seva presència. Com el seu nom indica, és l’única espècie d’aquesta família que empra regularment els arbres per aturar-se. És un migrant de llarga distància que cria a ambients herbacis amb cobertura arbòria poc densa de gran part d’Europa i Àsia, excepte la conca mediterrània i les regions àrtiques. Hiverna a l’Àfrica subsahariana i a l’Índia. A Menorca podem veure’n exemplars solitaris o petits grups només durant els passos migratoris de primavera i tardor, repartit per tot el territori, especialment a les zones litorals de l’illa.. Estatus: Migrant moderat.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC