Vinjola reial

Apus melba

Cat:Ballester. Cast.:Vencejo real. Eusk.:Malkar-sorbeltz.Gal.:Cirrio grande . Port.:Andorinhão-de-ventre-branco. Ing.:Alpine Swift. Fr.:Martinet alpin .Al.:Alpensegler.It.:Rondone alpino

La més grossa de les vinjoles que podem veure a Europa és fàcilment diferenciable de les altres pel tamany i la taca blanca al ventre, la qual està separada de la taca blanca de la gorja per una franja marró fosc. Els seus costums i vol són semblants a les altres vinjoles, però és menys àgil i, els aletejos, més lents. Durant el període reproductor ocupa la conca Mediterrània, part d’àfrica i d’àsia. Cria de manera colonial a forats i escletxes de les parets rocoses de les zones muntanyoses, de penyals costaners o d’edificis alts dels nuclis urbans. Les poblacions del Paleàrtic són migradores i atravessen el Sàhara per passar l’hivern al sur d’àfrica. A Menorca cria regularment i localitzada als penyals marins de cala Galdana.. Estatus: Estival i migrant escàs.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC