Agró gris

Ardea cinerea

Cat:Bernat pescaire. Cast.:Garza real. Eusk.:Lertxun hauskara.Gal.:Garza real . Port.:Garça-real. Ing.:Grey heron. Fr.:Héron cendré .Al.:Fischreicher.It.:Airone cenerino

Agró gran, de tons grisos força uniformes, amb el coll blanquinós i les potes llargues. Té una franja negre al cap amb un plomall al clatell molt característic. Vola amb les ales molt arquejades, amb un aleteig lent i pesat, amb el cap descansant damunt del coll doblegat amb forma de essa i les potes estirades cap enrere. La distribució d’aquesta espècie inclou els continents europeu, africà i asiàtic, i tot i que no cria a Menorca el podem veure tot l’any a qualsevol zona humida, per exemple a s’Albufera des Grau o a les vores de les badies d’aigües tranquil·les del litoral. És a l’hivern quan és més abundant i fàcil de veure. A vegades acostuma a passar desapercebut, vora l’aigua, immòbil i amagat entre la vegetació, esperant poder caçar un peix o una granota.. Estatus: Hivernant i migrant moderat, estival no reproductor escàs.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC