Torrola

Calandrella brachydactyla

Cat:Terrerola vulgar. Cast.:Terrera común. Eusk.:Txoriandre izats-motz.Gal.:Calandriña común . Port.:Calhandrinha. Ing.:Greater Short-toed Lark. Fr.:Alouette calandrelle .Al.:Kurzzehenlerche.It.:Calandrelle

És una mica més petita que el pardal comú, amb el plomatge de color terrós, pigallat el dors i ant el pit, amb unes marques fosques als costats de la part inferior del coll. Presenta una cella clara i ampla que contrasta amb una franja fosca darrere lull i té un capell llistat de color canyella. A l’època reproductora es distribueix pel sud del Paleàrtic, des de la península Ibèrica i el Magrib fins a l’Àsia Central, desplaçant-se durant l’hivern al sud del Sahel, Aràbia, i fins al nord de l’Índia. Ocupa preferentment terrenys oberts secs i semidesèrtics amb vegetació baixa i dispersa. Els canvis d’usos en l’agricultura, com per exemple la transformació d’explotacions de secà en regadius, són la principal amenaça per aquesta espècie, la qual ha sofert una forta davallada a bona part de la seva àrea de nidificació. El millor lloc per observar-la a Menorca és a punta Nati i ho podem fer durant el període de cria i els passos migratoris.. Estatus: Estival i migrant moderat.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC