Boscarla de canyís

Acrocephalus scirpaceus

Cat:Boscarla de canyar. Cast.:Carricero común. Eusk.:Lezkari arrunt.Gal.:Folosa das canaveiras . Port.:Rouxinol-pequeno-das-caniças. Ing.:European Reed Warbler. Fr.:Rousserolle effarvate .Al.:Teichrohrsänger.It.:Cannaiola

Boscarla de tons molt homogenis, és de color marró càlid a les parts posteriors i més clar a la part ventral. Té el cap allargat i pla, amb una cella lleugerament marcada. La seva àrea de nidificació abarca bona part d’Europa i el Magrib, fins al Pròxim Orient i l’Àsia Central. Realitza migracions transsaharianes per hivernar a l’Àfrica intertropical. Ocupa zones humides amb vegetació palustre, especialment canyissars, fins i tot d’extensió reduïda, intercalats amb d’altres espècies halòfites. El canyissar de Son Bou és el principal nucli de cria de l’espècie a Menorca, tot i que és possible que s’instal·lin irregularment algunes parelles a Son Saura del nord o a s’Albufera des Grau, zones que utilitza regularment durant els passos migratoris.. Estatus: Estival i migrant moderat.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC