Cigonya blanca

Ciconia ciconia

Cat:Cigonya blanca. Cast.:Cigüena común. Eusk.:Amiamoko zuri.Gal.:Cegoña branca . Port.:Cegonha-branca. Ing.:White Stork. Fr.:Cigogne blanche .Al.:Weissstorch.It.:Cicogna bianca

Au planejadora i camallarga molt popular i coneguda per tothom, inconfusible. Té el cos blanc i les ales negres, el bec i les potes llargs i de color vermell. Cria a terrenys oberts i zones agrícoles o d’aiguamoll de la península Ibèrica, Europa Central, nord d’Àfrica i oest d’Àsia. Fa el niu sobre construccions humanes, ja siguin edificis, torres elèctriques, etc. Les poblacions occidentals hivernen a l’Àfrica subsahariana fins a Sud-àfrica mentre que les de l’oest d’Àsia ho fan a l’Índia. Migra seguint els corrents tèrmics produint-se?n grans concentracions als estrets de Gibraltar i del Bòsfor. A Menorca s’observen de manera ocasional, durant les migracions i a vegades a l’hivern, exemplars solitaris o petits grups, probablement desviats de la seva ruta migratòria.. Estatus: Migrant i hivernant escàs.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC