Arpella d´aigua

Circus aeruginosus

Cat:Arpella vulgar. Cast.:Aguilucho lagunero. Eusk.:Zingira-mirotz.Gal.:Tartaraña das xumqueiras . Port.:Águia-sapera. Ing.:Marsh Harrier. Fr.:Busard des roseaux .Al.:Rohrweihe.It.:Falco di palude

El mascle té el cos bru, coa, espatlles i ales clares amb els extrems de les primàries negres. La femella és marró, amb el capell, la gorja i les espatlles color crema. Acostuma a volar a baixa alçada, alternant aletejos i planejos amb les ales alçades en forma de ?V?. Sobrevola els marges i la vegetació de les zones humides, deixant-se caure per capturar les seves preses. La seva àrea de distribució com a nidificant comprèn tota Europa fins a l´Àsia central i hiverna a l´Àfrica i al subcontinent indi. És un dels pocs rapinyaires que migra planejant per damunt el mar i, a pesar que el màxim nombre d´exemplars a Menorca es deixa veure durant els passos migratoris a bona part del territori insular, també podem observar alguns exemplars hivernants a les zones humides com s’Albufera des Grau, les basses de Lluriac o Son Bou.. Estatus: Hivernant escàs i migrant moderat.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC