Butxac

Cisticola juncidis

Cat:Trist. Cast.:Buitrón. Eusk.:Ihi-txori.Gal.:Carriza dos xuncos . Port.:Fuinha-dos-juncos. Ing.:Zitting Cisticola. Fr.:Cisticole des joncs .Al.:Cistensänger.It.:Beccamoschino

Ocell diminut, de plomatge molt llistat al dors, té el bec lleugerament corbat i la coa arrodonida, amb unes taques blanques a la part inferior, molt distintives quan l’obre en vol. Es distribueix de manera sedentària principalment al sud d’Europa, Magrib, l’Àfrica subsahariana i el sud-est asiàtic. Ocupa àrees obertes i planes, amb bona cobertura herbàcia com ara jonqueres, erms, conreus, cultius cerealistes, amb preferència pels ambients propers a zones humides i cursos d’aigua. És fàcil de detectar pel seu característic cant mentre sobrevola el seu territori. El prat de s’Albufera des Grau i Son Bou són bons llocs per observa-lo a Menorca.. Estatus: Sedentari moderat.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC