Agró blanc

Egretta garzetta

Cat:Martinet blanc. Cast.:Garceta común. Eusk.:Lertxuntxo txiki.Gal.:Garza branca común . Port.:Garça-branca. Ing.:Little Egret. Fr.:Aigrette garzette .Al.:Seidenreiher.It.:Garzetta

Ardeid blanc més esvelt i elegant que l’esplugabous, amb el bec més fi i negre. Destaca el contrast entre les potes negroses i els peus groguencs. Vola amb el coll doblegat i les potes estirades i ben visibles per darrere la coa. Al Paleàrtic es distribueix principalment pels països de la conca Mediterrània. Tot i que a Menorca es poden veure alguns exemplars a l’estiu, no nidifica a l’illa. És en migració i a l’hivern quan és més abundant, especialment al setembre, i es pot observar en solitari o en petits grups sempre vora l’aigua, sigui dolça o salobre, preferiblement a zones humides com s’Albufera des Grau i les basses de Lluriac. També es poden observar a badies costaneres i als esculls baixos, a tocar la costa, cercant peixos i petits crustacis.. Estatus: Hivernant i migrant moderat, estival no reproductor escàs.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC