Ropit

Erithacus rubecula

Cat:Pit-roig. Cast.:Petirrojo. Eusk.:Txantxangorri.Gal.:Paporrubio . Port.:Pisco-de-peito-ruivo. Ing.:European Robin. Fr.:Rougegorge .Al.:Rotkehlchen.It.:Pettirosso

Aquest és un ocell molt comú i familiar per a tothom, rabassut, de postura alçada, amb el plomatge verd oliva al dors, blanquinós a les part inferiors i amb una taca ataronjada que li va des del front fins al pit. Presenta una àmplia distribució a tot el continent europeu i nord del Magrib. És bàsicament sedentari a les àrees de cria del sud i oest d’Europa i estival al nord i est del continent. Aquestes poblacions més septentrionals hivernen principalment a la conca mediterrània. Cria en una gran varietat d’hàbitats forestals, sense descartar parcs i jardins dels nuclis urbans. És un dels ocells hivernants més abundants a Menorca, el qual podem observar a qualsevol punt de l’illa. També és molt nombrós durant els passos migratoris.. Estatus: Hivernant i migrant abundant.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC