Pinsà

Fringilla coelebs

Cat:Pinsà comú. Cast.:Pinzón vulgar. Eusk.:Txonta arrunt.Gal.:Pimpín común . Port.:Tentilhâo-comum. Ing.:Common Chaffinch. Fr.:Pinson des arbres .Al.:Buchfink.It.:Fringuello

El mascle és inconfusible per la combinació característica del seu plomatge amb les parts inferiors i galtes rosades, capell gris, esquena bruna i carpó verdós. Les femelles són de coloració més apagada però mantenen les franges blanques de l’ala i la coa, molt distintives en vol. La distribució d’aquest fringíl·lid abarca gran part d’Europa, el nord del Magrib i l’Àsia occidental, essent sedentari a la zona central i mediterrània i exclusivament estival a la zona més septentrional. A l’època de nidificació ocupa una gran varietat de masses forestals, mentre que a l’hivern forma bandades que podem veure a zones més obertes i agrícoles, sovint amb d’altres espècies de fringíl·lids. A Menorca el localitzarem als boscos durant l’època de cria i en grups més o menys nombrosos a l’hivern, época en què la població insular rep reforços d’exemplars del nord d’Europa.. Estatus: Sedentari, migrant i hivernant moderat.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC