Torrola caraputxina

Galerida thecklae

Cat:Cogullada fosca. Cast.:Cogujada montesina. Eusk.:Kutturlio mokolabur.Gal.:Cotovía montesa . Port.:Cotovia. Ing.:Thekla Lark. Fr.:Cochevis de Thékla .Al.:Theklakerche.It.:Cappellaccia di Thekla

Aquest alàudid amb el plomatge de color sorrenc i pigallat, el pit llistat i el ventre ant homogeni, té una característica cresta erèctil al cap. Tot i que acostuma a realitzar el seu cant de festeig en vol, el qual ens ajudarà moltes vegades a detectar-la, és de costums força terrestres i se l’acostuma a veure en parelles. Es distribueix de manera sedentària a la península Ibèrica i el Magrib, amb una població aïllada a Etiòpia i Somàlia. A Menorca la podrem veure tot l’any, distribuïda per tota l’illa, ocupant zones obertes, pedregoses i amb poca vegetació, tant de l’interior com de la costa, evitant les masses boscoses, però no els seus voltants.. Estatus: Sedentari moderat.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC