Becassina

Gallinago gallinago

Cat:Becadell comú. Cast.:Agachadiza común. Eusk.:Istingor arrunt.Gal.:Becacina común . Port.:Narceja-comum. Ing.:Common Snipe. Fr.:Bécassine des marais .Al.:Bekassine.It.:Beccaccino

Aquest és un limícola de plomatge marronòs i molt llistat, potes curtes i un bec extremadament llarg. Cria al nord d’Europa i d’Àsia i, durant l’hivern, la majoria de la població migra cap al sud ocupant, els exemplars migrants europeus, tota la conca Mediterrània. Habita a qualsevol zona humida, on se la pot observar alimentant-se d’invertebrats aquàtics, sondejant els fons dels llims amb moviments bruscs del seu llarg bec i, a vegades, realitzant semicercles, sense moure?s del mateix punt. Quan se la sorprèn s’ajup i espera a tenir el perill molt a prop per alçar el vol, vigorós i curt, per passar a amagar-se entre la vegetació. A Menorca la podem veure a l’hivern i en migració a qualsevol zona humida, inclús zones agrícoles inundades.. Estatus: Hivernant i migrant moderat.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC