Polla d´aigua

Gallinula chloropus

Cat:Polla d´aigua. Cast.:Polla de agua. Eusk.:Uroilo arrunt.Gal.:Galiñola común . Port.:Galinha-d´água. Ing.:Common Moorhen. Fr.:Poule d´eau .Al.:Teichhuhn.It.:Gallinella d´acqua

Espècie d´àmplia distribució mundial, té un aspecte semblant a la fotja però fàcilment diferenciable per la placa frontal i el bec vermell intens amb la punta groga i el color blanc dels flancs i la part inferior de la coa que, sovint, mou contínuament. És una au propia d´aiguamolls, però la seva adaptabilitat fa que la poguem trobar a una gran varietat d´ambients aquàtics, inclús d´artificials. A Menorca ocupa totes les zones humides d´aigua dolça de l´illa, amb predilecció per les vores amb vegetació alta i densa i els marges dels torrents, on acostuma a niar. Els nius els fan generalment flotants o vora l´aigua, entre la vegetació i utilitzant plantes preferentment aquàtiques. A l´hivern la població insular es reforça amb efectius continentals.. Estatus: Sedentari i migrant moderat.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC