Perdiu

Alectoris rufa

Cat:Perdiu roja. Cast.:Perdiz común. Eusk.:Eper gorri.Gal.:Perdiz común . Port.:Perdiz-comum. Ing.:Red-legged Partridge. Fr.:Perdrix rouge .Al.:Rothuhn.It.:Pernice rossa

Robusta, amb el bec i les potes vermelles, galtes i gorja de color blanc limitades per una franja negra, el dors és grisós, la coa curta i rojenca i els flancs estan marcadament barrats. Quan se l’espanta té un vol d’arrencada potent, d’aleteig ràpid i poc profund seguit de petits planejos a poca alçada. A Menorca la podem veure tot l’any a zones preferentment obertes, agrícoles o de marina litoral, especialment a la zona nord-est de l’illa. A començament de l’estiu és probable veure els adults seguits dels seus polls. La pressió cinegètica, les introduccions i la intensificació i canvi de l’activitat agrícola fan que aquesta espècie pugui veure afectades les seves poblacions tant a Menorca com a la resta de la seva àrea de distribució, la qual es limita al sud-oest d’Europa, tot i que ha estat introduïda amb finalitats cinegètiques a d’altres països amb més o menys èxit.. Estatus: Sedentari moderat.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC