Oronella

Hirundo rustica

Cat:Oreneta vulgar. Cast.:Golondrina común. Eusk.:Enara arrunt.Gal.:Andoriña común . Port.:Andorinha-das-chaminés. Ing.:Swallow. Fr.:Hirondelle de cheminée .Al.:Rauchschwalbe.It.:Rondine

Més estilitzada que la vinjolita i sense el carpó blanc, té les ales més llargues i punxegudes, la coa marcadament més forcada i el front i la gola de color vermell. La part ventral és de tons variables, generalment blanc o crema. És una gran migradora i de distribució mundial extensa. El gruix de la població del continent europeu i del Magrib hiverna a l’Àfrica subsahariana. A l’època de cria depèn molt de la presència d’estructures humanes per construir els seus nius de fang a l’interior de construccions rurals, generalment allunyades dels nuclis urbans densos. A Menorca la podem veure en migració en qualsevol punt de l’illa, especialment a les zones humides, on utilitza els canyissars per descansar i alimentar-se dels abundants insectes que allà hi troba. Nidifica de manera aïllada dins d’estables, bouers o cotxeries de les zones rurals i urbanitzacions laxes del territori insular.. Estatus: Estival escàs i migrant abundant.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC