Gavina corsa

Larus audouinii

Cat:Gavina corsa. Cast.:Gaviota de Audouin. Eusk.:Audouin kaio.Gal.:Gaivota de Audouin . Port.:Alcatraz de Audouin. Ing.:Audouin?s Gull. Fr.:Goéland d?Audouin .Al.:Korallenmöwe.It.:Gabbiano corso

Gavina lleugerament més petita, és més elegant i amb el plomatge més pàl·lid que la gavina camagroga. Té les potes negroses i el bec vermell intens amb la punta negra. A l’època de cria és de distribució endèmica de la mediterrània i, a l’hivern, gran part de la pobació es desplaça a les costes atlàntiques del continent africà. Actualment el 60% de la població mundial nidifica a la colònia del delta de l’Ebre i el 90 % ho fa en unes vint localitats de la Mediterrània occidental. Aquest limitat nombre de localitats de cria, les alteracions de l’hàbitat per la pressió humana del litoral i la falta de recursos tròfics degut a una activitat pesquera insostenible són les principals amenaces per a la conservació d’aquesta espècie. L?illa de l’Aire i la de Porros són les dues principals colònies a Menorca, tot i que també s’han instal·lat esporàdicament a d’altres punts de l’illa. Tot i així la podem veure a l’estiu per tot el litoral.. Estatus: Estival moderat, hivernant rar.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC