Titeta blanca

Motacilla alba

Cat:Cuereta blanca vulgar. Cast.:Lavandera blanca. Eusk.:Buztanikara zuri.Gal.:Lavandeira branca . Port.:Alvéola-branca. Ing.:White Wagtail. Fr.:Bergeronnette grise .Al.:Bachstelze.It.:Ballerina bianca

Aquesta titeta presenta un plomatge de combinació elegant entre el blanc del ventre i la cara, el gris del dors i el negre del capell, la gorja i el pit. Cria a zones temperades d’Europa, Àsia i part del Marroc, essent sedentària a les zones més meridionals de la seva àrea de nidificació. Les poblacions occidentals més septentrionals hivernen al nord d’Àfrica. Ocupa una gran varietat d’hàbitats oberts, amb vegetació baixa, preferentment a prop de cursos d’aigua. Sovint se l’associa a hàbitats humanitzats com ara pobles, ciutats o nuclis rurals. A Menorca és un hivernant abundant fàcil de veure a les carreteres o pasturant a prop del bestiar. Forma dormidors amb concentracions de decenes d’exemplars als arbres de zones enjardinades o, inclús, utilitzant les barques dels ports de l’illa.. Estatus: Hivernant i migrant abundant.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC