Oriol

Oriolus oriolus

Cat:Oriol. Cast.:Oropéndola. Eusk.:Urretxori.Gal.:Ouriolo común . Port.:Papa-figos. Ing.:Golden Oriole. Fr.:Loriot .Al.:Pirol.It.:Rigogolo

És de la mida d’un tord negre i, tot i ser molt discret i difícil de veure, el mascle destaca pel seu plomatge llampant, de color groc viu i amb les ales negres. La femella és de tons més verdosos, conservant el carpó groc. Cria a copes d’arbres planifolis, preferentment a boscos de ribera, però també a horts, parcs i jardins. Es distribueix per bona part del Paleàrtic fins a l’Àsia central i el nord de l’Índia durant l’època de cria, mentre que hiverna a Àfrica, per sota de l’equador, i al sud de l’Índia. A Menorca s’observa regularment, però de manera escassa, durant la migració i, amb més freqüència, a la primavera. Mostra preferència pels hortals i figuerals on, amagat entre el fullatge, se?l pot veure volant d’un arbre a l’altre amb el seu característic vol ondulant.. Estatus: Migrant escàs.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC