• La SOM, Societat Ornitològica de Menorca, es va crear l’any 2000 com a resposta de la inquietud de molts dels ornitòlegs que han fet o fan feina a Menorca dins d'aquest camp i dels aficionats a l’observació de les aus.

    Els objectius de la Societat són l’estudi, la divulgació i la protecció de les aus a Menorca. Per al desenvolupament dels seus objectius, la Societat Ornitològica de Menorca (SOM) promou i realitza determinades activitats orientades a l’estudi de les aus i les seves poblacions, tant residents com nidificants i hivernants, així com també l’estudi de totes les poblacions d’ocells migratoris. Amb aquesta finalitat, la SOM participa en diversos projectes de seguiment mitjançant monitoreig, ja sigui d’algunes espècies en concret, o a través de la realització de campanyes d’anellament intensiu en períodes de migració i d’hivernada, per a la qual cosa compta amb un equip d’ornitòlegs i anelladors que té al seu càrrec la tasca de recol•lecció de dades a través del treball de camp.

    La SOM, com a societat ornitològica en projecció i creixement, també promou i realitza la formació de nous ornitòlegs i anelladors tot impartint cursos d’introducció a l’ornitologia i a l’anellament científic. Com a forma de divulgació i per tal de promoure la participació de les persones aficionades a l’ornitologia i que desitgin col•laborar en voluntariats, la SOM realitza diverses activitats obertes a tothom.