del 1 fins al 5 de 53

DADES DEL RECUPERADOR

DADES DE L’ANELLA

FOTO

 

Nom i llinatges: KvvillFroLe
Data: 0000-00-00
Lloc de la troballa: KvvillFroLe
Localitat:
Dades de l’anella: KvvillFroLe
Nom comú de l’ocell: KvvillFroLe
Estat de l’ocell: Caçada per un ca
Comentaris:
Nom i llinatges: Micahsmene
Data: 0000-00-00
Lloc de la troballa: Micahsmene
Localitat:
Dades de l’anella: Micahsmene
Nom comú de l’ocell: Micahsmene
Estat de l’ocell: Trobada morta de més d'una setmana
Comentaris:
Nom i llinatges: GHCOvoZwXSF
Data: 2021-03-06
Lloc de la troballa: TfNgkiRcq
Localitat: JIKzoRajiX
Dades de l’anella: FrUixnJWupAs
Nom comú de l’ocell: XkauwnzDCxsjL
Estat de l’ocell: Altres circumstàncies
Comentaris: HblLVBSxnoZA
Nom i llinatges: OuWcbICDwSPRN
Data: 2021-03-06
Lloc de la troballa: nQZuOYIegt
Localitat: qRiBTeofmwcZS
Dades de l’anella: pDleANdYnQFTzs
Nom comú de l’ocell: rMOAComSbXZhUt
Estat de l’ocell: Altres circumstàncies
Comentaris: mcJYDkeuMrb
Nom i llinatges: JXqLKQxjOG
Data: 2021-02-06
Lloc de la troballa: PXAkfHRJwnLjChiy
Localitat: HWabXLfJxpT
Dades de l’anella: TJCNsPkRzZDrhglE
Nom comú de l’ocell: nRdDPQjSxZBWA
Estat de l’ocell: Altres circumstàncies
Comentaris: RLrADXmiIagnwt

 

del 1 fins al 5 de 53