Vinjolita de penyal

Ptyonoprogne rupestris

Cat:Roquerol. Cast.:Avión Roquero. Eusk.:Haitz-enara.Gal.:Andoriña dos penedos . Port.:Andorinha-das-rochas. Ing.:Crag Martin. Fr.:Hirondelle des rochers .Al.:Felsenschwable.It.:Rondine montama

D?estructura similar a la vinjolita, lleugerament més gran, presenta un plomatge grisós força homogeni, amb la zona ventral de tons sorrencs que s’enfosqueixen cap a la coa. És més fosc al dors. Quan obre la coa, que és molt poc forcada, l’identifiquen unes taques blanques a prop de la punta de les plomes. Nidifica a rocams abruptes des del nivell del mar fins a més de 2.000 metres. També pot fer el niu a preses, ponts o relleixos dels edificis, com la vinjolita. Ocupa tots els sistemes muntanyosos des de la conca mediterrània, cap a l’est, fins a la Xina. A l’hivern les poblacions més septentrionals realitzen petits moviments migratoris, desplaçant-se fins al nord d’Àfrica les poblacions europees, i al subcontinent indi les orientals. Cria a Mallorca, mentre que a Menorca només es pot veure en migració i a l’hivern, normalment a prop de les zones humides, especialment a Son Bou.. Estatus: Migrant moderat.
Imatge ocell
mapa LlegendaMapes

CERCA PER NOM COMU

CERCA PER NOM CIENTIFIC